W dniu 25 października 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Izby Regionalnej w nowej siedzibie. Obecnie mieści się ona w Gminnym Centrum Kultury w Kłaju. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i historii dawnej wsi, rozbudzanie zainteresowań naszą lokalną historią, poszanowanie dziedzictwa kulturowego, aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego w pięknej, nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni. Opiekunem eksponatów jest pani Krystyna Gierat.
Na uroczystość przybili licznie zaproszeni Goście, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Wielicki P. Adam Kociołek, Wójt Gminy Kłaj P. Zbigniew Strączek, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kłaju P. Magdalena Godzic-El Hossein i opiekun Gminnej Izby Regionalnej w Kłaju P. Krystyna Gierat.
Uczestnikom wydarzenia historię Gminnej Izby Regionalnej przybliżyła P. Krystyna Gierat. Izba Regionalna została powołana do życia
w 1999 r. dzięki staraniom śp. Dionizego Kołodziejczyka – badacza, historyka, geografa, pedagoga. Izba przez lata aktywnie działała, gromadząc liczne zbiory świadczące o kulturze Kłaja i okolicznych wsi – pamiątki mieszkańców, dawne wyposażenie i sprzęty gospodarstwa domowego, stare narzędzia rolnicze, przedmioty codziennego użytku, dokumenty, fotografie. Charakteru dawnych lat dodają piękne komody, narzędzia stolarskie i szewskie. Istnieje także kącik pszczelarski, gdyż w naszym rejonie od dawien dawna trudniono się wyrobem miodu w okolicznych pasiekach.
Do największych atrakcji można zaliczyć eksponaty związane z I i II wojną światową.
Unikatem na skalę ogólnopolską są znalezione w Puszczy Niepołomickiej w 2012 r. przez P. Janusza Czerwińskiego – mieszkańca naszej gminy i pasjonata historii – szczątki samolotu PZL P-11C, którego pilotem był płk. Wacław Król, zestrzelony we wrześniu 1939 r. nad Kłajem. W 2012 r. przeszukano teren ok. 200 m kw. i wydobyto liczne szczątki samolotu. Poszukiwania odbywały się pod wodzą p. Tomasza Jastrzębskiego – szefa Grupy Eksploracyjno-Badawczej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, brali w nich udział przedstawiciele Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz redaktor Adam Sikorski wraz
z ekipą programu „Było nie minęło”.
Ze względu na rangę znaleziska część Gminnej Izby Regionalnej jest poświęcona stałej ekspozycji tychże szczątków i pamięci samego pilota płk. Wacława Króla.
Serdecznie dziękujemy za nieocenioną pomoc w uporządkowaniu szczątków samolotu P. Tomaszowi Jastrzębskiemu i P. Januszowi Czerwińskiemu, którzy przez ostatnie dni rzetelnie i z należytą starannością pomogli nam je wyeksponować.
Szczególne podziękowania składamy na ręce Prezesa Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa P. Leszka Mańkowskiego za jego obecność
i same pozytywne słowa.
Wszystkim uczestnikom tego wyjątkowego wydarzenia bardzo dziękujemy za obecność
i serdecznie zapraszamy do zwiedzania Gminnej Izby Regionalnej w Kłaju.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content