W ramach warsztatów PRACOWNI RYSUNKU i MALARSTWA udaliśmy się z wizytą do Izby Regionalnej. Była to dla uczestników zajęć ponadczasowa wędrówka, możliwość przyjrzenia się z bliska eksponatom, przyrządom codziennego użytku zgromadzonym na stałe w Izbie. Mogliśmy zatrzymać się i niejako na chwilę „cofnąć się w czasie” , przyjrzeć się narzędziom
i zdjęciom rekonstrukcji prac rolnych i gospodarskich. Wzieliśmy ze sobą szkicowniki, aby móc nasze wrażenia utrwalić na papierze 🙂
Niewątpliwie ważną lekcją dla młodzieży był sam fakt , że są instytucje pielęgnujące historię i tradycje regionu, które
w doskonały sposób przekazują wiedzę, na temat dawnych czasów. Oprócz ciekawych rysunkowo martwych natur, padło kilkanaście pytań o zastosowanie ” tych wszystkich nietypowych sprzętów”. Dobrze, że ciekawość świata wciąż jest żywa
w naszych dzieciach!

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content