Bardzo intensywne 3 dni za nami, a to dzięki wyjazdowi do przepięknego Wrocławia. W dniach 12-15 czerwca 2024 r. instruktor GCK-u Pani Kamila Klimczak oraz dyrektor GCK-u Pani Magdalena Godzic- El Hossein wzięły udział w warsztatach i konferencji dla pracowników instytucji kultury : „Wyzwania, zagrożenia, perspektywa. Wiedza i doświadczenia” – zorganizowanym przez @Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Ossolineum .
Projekt @muzeumpanatadeusza @ossolineum__@muzealniaki w tym roku podjął temat dotyczący wypalenia zawodowego. Temat ważny, bo przeciwdziałanie jest potrzebne kadrom kultury.
W panelu, w którym prezentowała się nasza instruktor Kamila Klimczak – „Radość i satysfakcja z pracy w kulturze. Doświadczenia praktyków” – wzięli udział również Barbara Przerwa z Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, Radosław Kowalik – Miasto w Ramie oraz Dominika Samborska – Biblioteka Publiczna w Ziębicach/ Ziębickie Centrum Kultury. Z kategorii rzeczy niemożliwych udało nam się zrealizować wszystko to, co zaplanowałyśmy. Wychwalić wspólne działania z zakresu kultury i sztuki, które na bazie naszego doświadczenia już udało się osiągnąć.
Dziękujemy za zaproszenie do udziału w konferencji wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Pani Magdalenie Musiał oraz koordynatorce Sekcji Edukacji Pani Kindze Łaska.
Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w ciekawych warsztatach, rozmowach z inspirującymi ludźmi z całej Polski, m.in. z Ziębickiego Centrum Kultury, Kopalni Złota w Złotym Stoku, Kultury na czasie. Takie sytuacje na nowo przypominają, jak duże poczucie satysfakcji niesie za sobą praca, którą wykonujemy.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content