Na zajęciach w PRACOWNI ARTYSTYCZNEJ bardzo twórczo. Tematem pierwszych powakacyjnych warsztatów malarskich był autoportret inspirowany twórczością Pablo Picasso. W odpowiedzi na zadanie „To jestem JA, to jesteś TY”, panie stworzyły fantastyczne portrety.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content